Ochrana osobních údajů

 1. Rozsah prohlášení o ochraně osobních údajů
  Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme. Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže
  Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad:
  • Zákonnost, korektnost, transparentnost
  • účelové omezení
  • minimalizace údajů
  • přesnost
  • omezení uložení
  • integrita a důvěrnost
 2. Shromažďované osobní údaje
  Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. Shromažďujeme různé druhy osobních údajů o vás, včetně následujícího (podle potřeby).
 3. Osobní údaje o zákaznících
  Osobní údaje (jméno, příjmení, rok narození, telefon, e-mail, bankovní účet) shromažďujeme za účelem udržení obchodního vztahu a fakturace po dobu 10 let danou zákonem.
 4. Osobní údaje o potencionálních zákaznících
  Osobní údaje (jméno, příjmení, rok narození, telefon, e-mail, bankovní účet) shromažďujeme za účelem nabídek a budoucího obchodního vztahu po dobu 2 let.
 5. Naše webová stránka
  Na naší webové stránce používáme Cookies, abychom svým uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim stránkám.
  Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).
  V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies.
 6. Zpracovatelé / poskytovatelé služby informační společnosti
  Zpracovatele / Poskytovatele služby informační společnosti, kteří mohou přijít do styku s osobními údaji vybíráme pečlivě , vždy dbáme na jejich shodu s GDPR a na vyžádání Vám je sdělíme.
 7. Sdílení osobních údajů
  S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné. Osobní údaje dál nesdílíme.
 8. Instituce a vynucovací orgány
  Osobní údaje zveřejňujeme v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.
 9. S Vaším svolením a souhlasem
  Osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími stranami v takových případech, pokud to nařizuje zákon. V takovém případě vás nejdříve požádáme o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem.
 10. Ochrana osobních údajů
  Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.
 11. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji
  Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.V případě potřeby uplatnění Vašich se obracejte na níže uvedený kontaktní e-mail.
 12. Přístup k osobním údajům a opravy
  Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou.
 13. Vymazání informací
  Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Vaši žádost zvážíme a podle potřeby vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.
 14. Úpravy zásad
  Zavazujeme se dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.