Smluvní podmínky

  1.  Účastník je přihlášen do kurzu zaplacením kurzovného.
  2. Zameškané hodiny z důvodu nepřítomnosti lektora se nahrazují v nejbližším možném termínu.
  3. Vámi zameškané hodiny propadají.
  4.  Kurzovné se z organizačních důvodů nevrací.
  5. Pořadatel nenese odpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé posluchačům v průběhu konání kurzu.
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nenaplnění minimální kapacity kurzu tento kurz zrušit a vrátit kurzovné v plné výši zpět.
  7. Přihlášením do kurzů udělujete organizátorovi tanečních kurzů výslovný souhlas dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k užití těchto osobních údajů pouze pro účely organizace tanečních kurzů. Organizátor stvrzuje, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k interním potřebám kurzu. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán.
  8. Zasláním vyplněné přihlášky stvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami kurzu a souhlasíte s jejich dodržováním.
  9. Vámi uvedené osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR (zásady ochrany osobních údajů) a uchováváme je jen na dobu nezbytně nutnou.
  10. V průběhu tanečních kurzů mohou být pořizovány fotografie nebo videa zachycující účastníky tanečních kurzů. Tyto fotografie či videa mohou být použity na propagačních materiálech tanečních kurzů případně na internetových stránkách a na sociálních sítích, kde mají taneční kurzy svou registraci. Pokud si nepřejete zveřejnit své fotografie, oznamte to organizátorům kurzu.